nơi bán Hạt Đậu Miêu

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Hạt Đậu Miêu

Cây thuốc Bắc chữa bệnh - Hạt Đậu Miêu

Cây thuốc quý Đậu Miêu, hạt đã phơi hay sấy khô của cây Phá cố chỉ (Psoralea corylifolia L.), họ Đậu (Fabaceae). Tên khác: Bổ cốt chỉ, Phá cố chỉ Tên khoa học: Psoralea corylifolia L., họ Đậu (Fabaceae). Mô