nơi bán Cây Bòng Bong

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Bòng Bong

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Bòng Bong

Thân rễ bò, lá dài, có nhiều cặp lá chét, mỗi lá chét có nhiều lá chét con mang ổ tử nang ở mép. Bao tử hình 4 mặt trắng xám hơi vàng. Vòng đầy đủ nằm ngang gần đỉnh