mua Cây Long Nhãn

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Long Nhãn

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Long Nhãn

Cùi quả nhãn dày mỏng không đều, rách nứt theo thớ dọc, màu vàng cánh gián hay màu nâu, trong mờ, một mặt nhăn không phẳng, một mặt sáng bóng, có vân dọc nhỏ, thường thấy cùi kết dính (dài