mua Cây Khế

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Khế

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Khế

Đài hoa có 5 lá đài thuôn mũi mác, ngắn bằng nửa tràng. Tràng gồm 5 cánh hoa mỏng, tròn ở ngọn, dính với nhau ở 1/3 dưới, 5 nhị đối diện với các lá đài xen kẽ với 5