mua Cây Cứt Lợn

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Cứt Lợn

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Cứt Lợn

Tinh dầu 0,16%, hoa có tinh dầu 0,2%, trong tinh dầu hoa và lá đều có Cadinen, Caryophyllen, Geratocromen, Demetoxygeratocromen và một số thành phần khác Tên khác: Cây ngũ sắc, Cây ngũ vị, Cỏ hôi Tên khoa học: Ageratum