mua Cây Bướm Bạc

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Cây Bướm Bạc

Cây thuốc Bắc chữa bệnh - Cây Bướm Bạc

Lá kèm hình sợi. Cụm hoa xim ngù mọc ở đầu cành. Hoa màu vàng, có lá đài phát triển thành bản màu trắng. Quả hình cầu, rất nhiều hạt nhỏ màu đen, vò ra có chất dính. Tên khác: