mua Cây Bỏng Nổ

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Bỏng Nổ

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Bỏng Nổ

Là cây thuốc Việt Nam, Cây nhỏ, cao 2-3m. Cành già màu nâu sẫm. Lá mỏng, nguyên, có kích thước và hình dạng thay đổi, thường hình bầu dục, thuôn đầu, nhọn gốc. Cây Bỏng Nổ Tên khác: Cây nổ,