mua Cây Bối Mẫu

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Cây Bối Mẫu

Cây thuốc Bắc chữa bệnh - Cây Bối Mẫu

Thân hành đã phơi hay sấy khô của cây Triết bối mẫu (Fritillaria thunbergii Miq.) cây Xuyên bối mẫu (Fritillaria cirrhosa D. Don), và một số loài Bối mẫu khác (Fritillaria spp.), họ Hành (Liliaceae). Tên khác: Xuyên bối mẫu,