mua Cây Bình Vôi

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Bình Vôi

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Bình Vôi

Phần gốc thân phát triển thành củ to, có củ rất to, hình dáng thay đổi tuỳ theo nơi củ phát triển. Vỏ ngoài màu nâu đen, khi cạo vỏ ngoài có màu trắng xám. Hoặc đã thái thành miếng