Hà Thủ Ô chữa bệnh

Cây thuốc nam chữa bệnh – Hà Thủ Ô

Cây thuốc nam chữa bệnh - Hà Thủ Ô

Bầu hoa có 3 cạnh, 3 vòi ngắn rời nhau. Đầu nhụy hình mào gà rủ xuống. Quả 3 góc, nhẵn bóng, đựng trong bao hoa còn lại, 3 bộ phận ngoài của bao hoa phát triển thành cánh rộng,