cung cấp Cây Lô Hội

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Lô Hội

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Lô Hội

Lá hình mũi mác dày, mọng nước, có nhiều chất nhầy nên giữ nhiều nước làm cho cây thích ứng được nơi khô hạn. Khi ra hoa thì trục hoa nhô lên ở giữa bó lá, mang chùm hoa màu