cung cấp Cây Kim Anh

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Kim Anh

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Kim Anh

Quả chứa nhiều Saponin (17%), Vitamin C (1.5 %), Đường như fructose, sucrose. Các acid hữu cơ như malic, citric. Tannin, Nhựa (Resin). Tên khác của Kim Anh: Kim anh tử, Mác nam coi (Tày), Thích lê tử, Đường quán