cung cấp Cây bá bệnh

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây bá bệnh

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây bá bệnh

Tuy mang tiếng là cây bá bệnh nhưng những tác dụng trị bệnh của nó không nhiều, chỉ là một số bệnh thường gặp được trị theo kinh nghiệm dân gian. Bá bệnh tên khoa học là Eurycoma longifolia, họ