cung cấp Cam thảo dây

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cam thảo dây

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cam thảo dây

Lá, rễ cam thảo dây chứa một chất ngọt tương tự glycyrrhizin của cam thảo, nhưng vị khó chịu và đắng. Hạt chứa một albumin độc (toxalbumin) là abrin có cấu trúc và tính chất gần với ricin trong hạt