công dụng Quả La Hán

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Quả La Hán

Cây thuốc Bắc chữa bệnh - Quả La Hán

Đông y cho rằng quả la hán vị ngọt, tính mát, không độc đi vào hai kinh phế và đại trường. Có công năng nhuận phế, lợi hầu, hóa đàm chỉ khát, nhuận tràng thông tiện. Là quả của cây