công dụng Cây Ké Đầu Ngựa

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Ké Đầu Ngựa

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Ké Đầu Ngựa

Thu hoạch vào mùa thu, khi quả già chín, lúc trời khô ráo, hái lấy quả, loại bỏ tạp chất và cuống lá, phơi hoặc sấy nhẹ ở 40 – 45oC cho đến khô. Tên khác: Thương nhĩ tử, Xương