công dụng Cây Ba Gạc

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Cây Ba Gạc

Cây thuốc Bắc chữa bệnh - Cây Ba Gạc

Hoa nhỏ màu trắng, hình ống phình ở họng, mọc thành xim dạng tán kép dài 4-7cm. Quả dài xếp từng đôi, hình trứng, khi chín có màu đỏ tươi rồi chuyển sang màu tím đen. Tên khác: La phu