Cây Keo Dậu

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Keo Dậu

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Keo Dậu

Cây mọc hoang và được trồng khắp nơi trong nước ta, thường được trồng ở nhiều nơi làm hàng rào giậu, làm cây che bóng và cải tạo đất, lấy lá làm thức ăn cho gia súc và làm phân