Cây Cam Thảo Đất chữa bệnh

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Cam Thảo Đất

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Cam Thảo Đất

Cây chứa một alcaloid và một chất đắng; còn có nhiều acid silicic và một hoạt chất gọi là amellin. Phần cây trên mặt đất chứa một chất dầu sền sệt, mà trong thành phần có dulciol, scopariol, (+) manitol,