Cây Bọ Mẩy

Cây thuốc nam chữa bệnh – Cây Bọ Mẩy

Cây thuốc nam chữa bệnh - Cây Bọ Mẩy

Hoa màu trắng ít khi đỏ, hợp thành ngù, hoa ở đầu các cành phía ngọn cây: nhị thò ra ngoài và dài gần gấp đôi ống tràng. Quả hạnh hình trứng tròn, có đài. Mùa hoa ra vào tháng