Cây Bạch Truật

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Cây Bạch Truật

cay-thuoc-bac-chua-benh-cay-bach-truat

Kiện tỳ, ích khí, táo thấp, lợi thủy, chỉ đạo hãn, an thai. Tỳ hư ăn kém, bụng trướng tiêu chảy, đàm ẩm, chóng mặt đánh trống ngực, thủy thũng, mồ hôi trộm, động thai. Tên khác: Sơn kế, Dương