Cây Bạch Quả chữa bệnh

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Cây Bạch Quả

Cây thuốc Bắc chữa bệnh - Cây Bạch Quả

Hạt có một nhân hình bầu dục, một đầu có màng mỏng màu nâu nhạt, mặt ngoài nhân vàng hay vàng sẫm, mặt trong màu trắng có bột, giữa rỗng có một tâm nhỏ. Nhân không có mùi, vị ngọt,