Cây Bách Bộ

Cây thuốc Bắc chữa bệnh – Cây Bách Bộ

Cây thuốc Bắc chữa bệnh - Cây Bách Bộ

Cây dây leo có thân mảnh, nhẵn, dài đến 6-8m, ở gốc có nhiều rễ củ mọc thành chùm, 10-20 hoặc 30 củ (Củ ba mươi), có khi tới gần một trăm củ, dài 15-20cm, rộng 1,5-2cm. Tên khoa học: